A kérdéseket Walter Salin professzor tette fel Debórának.

W: 1992-től a Szűzanya Euharisztia Szüze néven jelenik meg Ön előtt és ez egy egyedi prófétai esemény a mai időkben. Mit tud mondani ezzel kapcsolatban?

D: Szeretnék röviden válaszolni annak ellenére, hogy ezt nem tudom a maga teljességében  kifejteni. Amikor az Úr elküldi a Szűzanyát az  üzenettel, hogy anyai szívével szóljon hozzánk Ő mindig bizonyítékokat is feltárja előttünk. A múlt évszázadokban Isten anyjának minden jelenése az akkori gondokkal kapcsolatosan történt. Ezek egyedülállók voltak az Isten tervben, mert az adott szellemi, lelki kérdésekkel voltak foglalkoztak. Amikor az Úr elküldi a TÁRSMEGVÁLTÓT, ez a dicsőséges  elnevezés pontos értelmezést tesz lehetővé: ÉN az Oltáriszentség Szüze vagyok. Szűz Ő, mert minden megszentelődés Anyja, mivel az Oltáriszentség az üdvösség tervének megvalósítója a maga valóságában. Ez egy dogmatikai igazság amit hittel elfogadunk. Az imádás ereje, amit a hívő nép felajánl e legszentebb szentség előtt, azt az Örök Atya mérlegeli valamennyiünknél.  

Nyilvánvaló, hogy a Szűzanya ezt a legszentebb kenyeret hordozta méhében már azelőtt is, hogy megtörtént az átváltoztatás. Ő ünnepelte az élő és igaz Istent és ezt akarja elmondani nekünk: „Drága Gyermekeim, ha elveszettnek érzitek magatokat, ez azért van, mert eltávolodtatok a megszentelő forrástól.” Amíg nem tértek vissza Krisztushoz és nem térdeltek előtte, elismerve Uratoknak, se békét  se egészséget nem találtok, pedig Ő a családotokban is folyamatosan cselekszik, valóban gondoskodik rólatok, vigyáz rátok, ha Ti szeretettel bíztok benne. A fokozatos hitvesztés hihetetlen felfordulást fog okozni a nemzetekben.

Isten elképzelése rólunk, hogy mi akarjunk hozzá menni: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak és elnyomottak vagytok.” Hova is mehetnénk máshoz, hogy beteljesedést találjunk, mint Krisztushoz! Ki válaszolhatna más nekünk? Miután az Oltáriszentség szeretete kiszorult a középpontból – mert félre tettük –, úgy vettük, mintha csak egy matematikai egyenlet lenne csupán, az életünk nélküle azokkal a szörnyű következményekkel jár, amelyeket most a saját szemünkkel megtapasztalunk. Az Oltáriszentség nélkül hitünk szegénnyé lesz, és már  nem leszünk erőnk többé szépséget, gazdagságot, szentséget megvalósítani. Ez érvényes az Egyházon belül a hivatásokra, a karizmákra minden fajtájára, a hierarchiára, a próféciára és mindenre.

Amint eltávolítottuk Jézust a földi környezetünkből az olyan mintha azt  mondanánk: „Te ott a mennyben trónolsz, mi  pedig itt a földön a saját életünket akarjuk megvalósítani.” Ez azonban nem lehet más csak őrültség! Ha azonban Isten akarata szerint cselekszünk, akkor teljesedünk ki. Abban a pillanatban, amikor az Ő tervét életünkből kizárjuk, akkor életutunk jelzői kidőlnek, a Szentély összeomlik  és minden  megsemmisül. Széthullik az a társadalom, amit a szerencsétlen emberiség felépített,  többé nem lesz  se méltóság sem érték sem hazaszeretet.

Az oltáriszentségi Jézus visszavezet bennünket Isten eredeti elképzeléséhez, ahhoz, amikor az ember újból feltekint földi élete során a Mennyei Atyára. Mi tehát földi életünk során nem tehetünk mást, mint hogy az Oltáriszentség szolgái, az Oltáriszentség gyermekei, az Oltáriszentség barátai legyünk. Az oltáriszentségi Jézus nélkül olyanok vagyunk mint sok megőrült molekula egy elpárolgó folyadékban.

W.: 2022-ben lesz 30-dik évfordulója, Mária az Oltáriszentség Szüze manduriai első jelenésének. Van-e ennek a dátumnak eszkatalógiai értelme a világ jövőjére. A jelenlegi geopolitikai sakkjátszmákat a Szűzanya megértette-e veled?

D: Igen, 2022-ben lesz a Szűzanya 30-dik évfordulója, nem tudom mennyire játszik szerepet a jövőben. A Szűzanya azt ígérte nekünk, hogy a béke egy időre helyre áll. Mindazon által történt, hogy valaki meglátogatott és megkérdezte: „Azok a dolgok, amit a Nagyasszony erre a hosszú 30 évre mondott megvalósultak?” Én erre azt válaszoltam: „Biztos. Mi azokat megvalósultnak látjuk, de különösen a gyermekeink fogják annak látni, egy nagyon-nagyon sajátos történelmi összefüggésben.”  Én ezt egy „vad időnek” nevezem, mert az ember elvesztette a szellemi és természetfeletti élet érzékét, elvesztette a hitét, ahogy az meg van írva: „a földön nem lesz többé hit, csak néhány szívben.”

Aztán a teremtményeknek össze kell ütközniük minden szinten és ebben a helyzetben a Szűzanya üzenetei bekövetkeznek, ebben nem lesz gyökeres eltérés, kivéve a fájdalmat, vezeklést, áldozatot és vért. Ha jól felkészülünk, akkor képesek leszünk méltóképpen szembe nézni a próbákkal, mert ezek megtörténnek még a mi életünkben.

Régebben már mondtam, hogy ezeket majd előre bejelentjük, egymás után jelezzük.  Vannak azonban más helyek is ahol a titkokat és kinyilatkoztatásokat közöltek. Ez nem jelenti azt, hogy ugyanaz történik Manduriában, mint ami Garabandálban, vagy Medjugorjében, kivéve, ha azok egyetemesek. Lesznek tehát különböző következménnyel járó helyzetek, ám az események végül is tökéletesen szolgálják majd a felkészülést, mert a  világnak, amikor válaszúton találja magát, döntenie kell. Meg kell nyitnia magát Krisztusnak, vagy az Antikrisztust kell szolgálnia követve az Új Világrendet. Ez különleges szabályokat akar bevezetni és félrevezető ideológiákat. Tehát egyértelmű, hogy az eltelt 30 év mindenki számára fontos időszak, mert mindenkinek választani kell. Jönnek hatalmas események, de egyben kevéssé boldogító jelek is. Meg van írva, de látni fogjuk, hogy a Föld a pusztába lévő asszony segítségére siet (Jel 12,1-16). Ezért lesznek földcsuszamlások, földrengések, szörnyű jelenségek, amiknek egyre inkább tanúi leszünk, pontosan azért, mert mindez Istenről szól. A Föld ugyancsak Istenről beszél, a gleccserek olvadása, a föld tengelye elmozdul és fontos új jelenségeket okoz. Tűzhányók törnek ki, vízből szárazföldek emelkednek ki, másutt pedig elsüllyednek a víz alá.

Nekünk ezek a jelenségek Istenről szólnak, mert ezek az ember bestiális bűneinek a következményei, hiszen a föld totális kizsákmányolásával és rengeteg élőlények kiirtásával járnak. Istenről fog szólni a válság is, mivel újra visszatérünk a szénhez, mert elfogyasztjuk a kőolajat. Végül szörnyű és felzaklató dolgok következnek, mert az államok közti összecsapások nukleáris katasztrófát hoznak. Ne gondold, hogy mindez távol van: PRÁGA, PRÁGA, PRÁGA  lesz az új Csernobil. A hőmérséklet változásának jelenségei ugyancsak mutatják Földünk szenvedését, melyet nem spirituálisan kell megközelíteni, nehogy bálványimádók legyünk és Istennek képzeljük a földet, mert az csak terméketlen környezetvédelemhez vezet. Szent Ferenc maga sem ezt hirdette. A természet szenvedését kell szemlélnünk, mert a mi visszaélésünk a normális egyensúly  felborulását okozza. A földnek  ezt túl kell élnie, hogy megteremje mindazt, amire az embernek szüksége van az élet fenntartásához. Minden olyan kár, amit a földnek okozunk óhatatlanul ellenünk fordul, mint például a tengerek növekedése, a jég olvadása miatt, stb.  Mindez nem csupán klimatikus tényező, hanem  a nyersanyagok túlzott kizsákmányolása miatt a légkör összetételének megváltozását  okozza /lásd ózon réteg/. Mindezeknek 2,3,4,5 évszázadon át rendelkezésre kellene állnia, azonban mivel már kihasználtuk, folyamatos összeütközések kezdődnek az Államok között. Amerika is belép a háborúba, azonban kénytelen lesz visszakozni a természeti katasztrófák miatt.

Itt megemlíthetjük az erős hurrikánokat, amelyeket korábban soha nem tapasztalhattunk és érintik az egész területét. A szerencsétlenségek kényszerítik a katonaságot, hogy visszatérjen és megerősítse saját népét. Az ember egyre inkább egoistává válik, Istent megtagadja és az Isteni kinyilatkoztatás fensőbbségét elutasítja. Amióta elfeledkeztünk Isten uralmáról, megszentségtelenítettük Szentélyét azon kapjuk magunkat, hogy a pusztulást látva nem tudunk már cselekedni, mert az aljas ösztönök megzavarták értelmünket és szívünket.

W: Egy másik nagyon fontos kérdés. Hol áll az Egyház ezekben az ellentmondásos és nehézségekkel teli időkben? Felvázolna-e idősort vagy eseménysort, hogy segítsen bennünket elhelyezni: a világháborút, a gazdasági összeomlást, a válságokat, a járványokat, a belső zavargásokat, a figyelmeztetéseket és a titkokat?

D: Sok kérdést  tett fel, amit el lehet mondani a Szűzanya által adott üzenetekre hivatkozva, hogy a világháború itt áll a kapuban. Mielőtt kitörne jelek lesznek, riasztó hangok, vészharangok, amelyek lehetővé teszik hogy az éberek, mint a bölcs szüzek felriadjanak és megérthessék azokat. Mindazon által a közel-keleti háború ami  eddig még nem tört ki, de a feszültség folyamatos és hajszálon múlik. Törökország és Görögország közötti háborúról beszélek, ami elérkezik Jeruzsálem kapujához. Ez a háború nagyon rövid idő alatt lezajlik, kezdete a 3-dik legnagyobb katonai vezető halála után kezdődik. A Balkán környékén vagy azon túl fog eldőlni. Ezután megérkeznek az oroszok, akik nagy erőkkel csapnak össze beleértve az amerikaiakat is. Idővel Oroszország elözönli Európát. Az, amikor látja, hogy az oroszok a keleti területeken vannak, /tengeralattjárókkal  készenlétben állnak stb./ különösen Németország és Franciaország úgy vélik, hogy ők is beszállnak a háborúba. Ezért nem túl intelligens politikai stratégia szerint ott  üzletet is folytathatnak és így az általános összecsapásban kisebb összetűzés lesz, ami előkészíti a nagy háborút. Tehát az első jel ez lesz a közel-keleten.

Törökországhoz közeli szorosban Irán stb. között. Ami viszont a forradalmakat és gazdasági válságokat érintő kérdéseket érinti, már októberben és a tél folyamán egy nagy pénzügyi válság lesz: sokan elveszítik munkájukat és elszegényednek. Járványok jönnek – nemcsak a koronavírus, ami időközben mutálódik, – de más típusúak, melyek tovább növekednek.

Ennek következtében sokan oltások vásárlására tülekednek, melyek nem használnak és lesznek, akik félnek szembenézni a valósággal, mert nagyon sok vélemény merül fel az új vírus-formákról, ami azt eredményezi, hogy nagyon sok ember egyre inkább elszegényedik. Egyszerűen azt mondhatjuk, hogy szociális válság következik be: Franciaország, Németország, Anglia. Franciaország először megelőzi Olaszországot, és amikor ott megkezdődik talán 2 vagy 3 év telik el Németországhoz és Angliához képest /nem lehetek pontosabb/. Olaszországban zavargás lesz, ahogy a Szűzanya mondta, egy nagy és szomorú lázadás, ennek a lázadás keretében, ahogy ennek abszurditását látni fogjuk, újra kommunisták hódítanak meg és uralkodnak rajtunk. Kétségtelen kínai kommunisták lesznek hatalmon és a bolsevik kommunizmus bizonyos típusa is megjelenik, mindazonáltal meg kell érteni, hogy a két erő hogyan épül fel a politikában és a társadalomban, mindaddig, míg a muzulmán előrenyomulás be nem következik. Az iszlám horda délről jön, de a déli területen már jelen van számos sejtje NÁPOLYBAN, RÓMÁBAN és PUGLIÁRÓL /terrorista kollaboránsok székhelyei/ beszélek. Különösen ezt a földet a Szűzanya a Földközi-tenger tűzfészkének nevezi, mely egészen biztosan nem magától gyullad meg. Tudnunk kell, hogy a rejtőzködő sejtek a fegyver- és a drogterjesztő maffiával játszanak össze. A mi déli területeinken működnek és készek robbantani és egyesülni azokkal, akik egy erős fegyveres hadsereggel akarnak majd ellenünk harcba szállni, és ekkor azt is látni fogjuk, hogy rengeteg papot, köztük  a pápát is meggyilkolják. Olaszországban ez a felfordulás csaknem 1 évig fog tartani és azt kommunista és muszlim terror követi 3,4, vagy 5 nagyon nehéz évig, nagyon-nagyon nehéz évig! Jóllehet, az ember olyan helyzetet képzel el, ami a múltban már megtörtént, de a valóságban ezek a „nyakkendősök” egy új stílussal  és „modern” elméletekkel kezdetben elnyerik az emberek bizalmát. Ebben az időszakban indul el az a nagy háború, amelynek előestéjén állunk. Ezért erősen kell hinnünk mindabban, amit Mária Szeplőtelen Szíve megígért Fatimától Manduriáig. Fatimában Oroszország megtérését jelölte meg, később pedig azt mondta, Manduriában pedig Kína megtérését szeretném . Itt stratégiai fontosságú üzenetekről van szó.

A jelenések szerepének fontosságát és különlegességét még kevéssé értettétek meg.  Bizonyos, hogy Fatimát az Egyház elismerte, míg Manduriát úgy kommentálják, mint a gonosz feltételezett és ravasz művének  kezdetét.

A Mária-jelenést nemcsak hogy nem értették meg, hanem gyáva trükkök sokaságával harcoltak ellene /bár soha nem sikerült/. Bizonyos értelemben a jelenések sorrendjét nem ismerték fel, hanem úgy írták le, mint egy démoni és hamis történést. Ez egy nagy fájdalom! Minden elveszett! Ez az Egyház számára egy óriási probléma, hiszen a hierarchia egy része erőteljesen ellenáll és nem  tanulmányozza a tényeket, előnyöket, a kegyelmeket, a megtéréseket, és az összes írást, amelyeket egy hosszú időn át kaptunk és amelyek dokumentálva vannak a profetikus karizma szolgálatával.

Súlyos károk következnek ebből. Mindazonáltal 20-30 év elteltével jobban megértjük ezeket a dolgokat. Manduriában 30 évvel vagyunk a jelenések kezdete után és így az Égi Úrnő által mondottak és leírtak MÁR beigazolódtak. Azonban nem csupán ez történt, hanem a Szűzanya tökéletesen megmagyarázta azt is, hogy az Ő jelenésének dátumai szükségszerűen egybeesnek a fájdalmas eseményekkel, nem zárva ki március 25-ét, december 12-ét és december 23-át /a jelenések napjai/.

Minden év március 25-én prófétai üzenet érkezik, míg december 12-én /az én születésnapom/ a titkok kinyilatkoztatása, vagy nagyon fontos üzenetek következnek, melyek az Egyház és az Állam helyzetéről szólnak. A  Szűzanya Manduriában sokat beszél az olasz nemzetről, annak lelkiismeretéről és küldetéséről, valamint  azon törvények közzétételéről, amelyek menthetetlenül egy fájdalmas vereséghez és pusztuláshoz vezetnek. Ő azonban meg fog menteni! Mária látogatása meghívás Istentől! A mostani tények és a mi kemény Szívünk miatt nem kell mondani, hogy mindez egy nagy szegénységgel fog egybeesni, amit az olasz nép nagyon meg fog érezni.  Nem fogunk többé annyit termelni és aratni, mint ma, nem lesz elegendő méz és olaj. Nem lesz elég kenyér sem. Végül azt kell látni, hogy Olaszországunk  amely ma a világ gyümölcsös kertje, nem termi meg többé azokat a gyümölcsöket, melyeket a mai napig szüreteltünk. Súlyos áradások lesznek a közel-keleten kezdődő háború után, ami számunkra csak egy távoli dolognak tűnik, mert mi európaiak úgy tekintjük, mintha csak egy ablakon néznénk ki. Hírtelen hatalmas árvizek jönnek, amelyek nagy területeket pusztítanak el, az utcákon széles szakadékok keletkeznek és ezért a városok jó része összeomlik.

Ebben az időben megjelenik az az előre jelzett Király is, akire vártunk, és akinek el kell jönnie! Az a Király, akit Jézus és Mária már régóta készít fel. Itt egy fiatal személyről van szó, aki  összetéveszthetetlen jeleket hordoz magán mint Jeanne D’Arc. E külső testi jeleket az évek folyamán Manduriában már jól  leírták. Olyan szép és nemes testi és lelki vonásokat ezek, melyek már a múltban is  tükröződtek a szenteken.

Jézus világossá tette, hogy a modern misztika révén ma lehetséges már ezeket a szempontokat is érthetőbben  és tisztábban felfogni. Szent Johanna Mandurában sokat beszél ezekről. Végül is ez a Király, akinek el kell jönnie az Oltáriszentség Szüzének felszentelt küldötte lesz. 

Ezekben a napokban az Oltáriszentség visszaszerzi  azt a jelentőségét és méltóságát, amit teljesen lebecsültek, megaláztak, teljességgel tagadtak és eltávolítottak az Egyház szívéből. A legszentebb Szentség nagyon nagy árat fizet azzal, hogy egy időre eltüntetik. Ezután folyamatosan következnek mindazok a társadalmi feszültségek, járványok, katasztrófák, amelyeket a hitehagyó emberek döntései okoztak. Eljön az az idő, amikor különleges személyek jelennek meg, akiket Isten választott ki és sok adománnyal tüntetett ki. Új Királyságokat fogunk látni, de ezek nem olyanok lesznek mint amilyenek egykor voltak. Évek óta a magam kicsiny módján felajánlom szenvedésem ezekért a különleges erényekkel felruházott lelkekért, lassan-lassan megjelennek az új Királyságok Németországban, Ausztriában, Magyarországon és így tovább…… megújult formában térnek vissza és olyanok lesznek, mint az Egyház jobbja.

Szent Johanna mondja, hogy ezekben a napokban az Orleáni bazilika olyan lesz, mintha az Otrantói vértanuk szentélye lenne. Éjszaka világít és ének hallatszik benne. Végül Dél-Olaszország Franciaország szívével  dobog együtt: a két nemzet egyesül és a „Pulzella” lesz a nagykövetük. Mindezekre hivatkozva sokat mondhatunk el a harmadik világháborúról, hogyan és mikor fog bekövetkezni, de azt hiszem most elegendő csupán egyetlen lépést tenni, leküzdve a kísértést, hogy ismeretlen területre tévedjünk, és katasztrófát hirdessünk. Értitek most? A Szentelt  olajjal történő kenet fontosságát, különösen, ha a Szűzanya könnyei adódnak hozzá? Az áldott olaj segít  megvigasztal és megerősít minket a különleges megpróbáltatások idején.

Most a megtisztulás idejét éljük! Amikor megtörténik a figyelmeztetés 3 szakasza nem lesz lehetőségünk arra, hogy csak a lelkiismeretünk világosodjék meg, hanem számos ezzel kapcsolatos szempontot is figyelembe kell venni. Egy egész héten át a túlélésünket és az egészségünket biztosítani kell. Ha nem láttam volna a tisztulást, most nem mondanám nektek, hogy az egy kemény próba lesz! Remélem, hogy  senkinek nem ad olyan sugallatot, hogy csak az  „X” ételeket halmozza.

Figyelembe kell vennünk, hogy azokban a napokban imádkoznunk és böjtölnünk kell, de házunkból nem hiányozhat a gyertya és az egyszerű ételek. Nyilvánvaló hogy a figyelmeztetés 1, 2, 3  szakaszában bizonyos dolgok a levegőben súlyos szennyeződést okoznak megnehezítik a légzést mintha mérgező gázok szabadulnának fel. Ezért kénytelenek leszünk maszkot felvenni, hogy lélegezni tudjunk, így ezekben a napokban nem lesz lehetőségünk arra, hogy otthonunkból kimegyünk a szokásos vásárlásra. Ez nagyon fontos lesz, de nem szabad eltúlozni, mivel nem leszünk a sötétség napjaiban, amelyek a világháború második felében télen jönnek el! Tudjuk, hogy ez januárban  lesz, míg a  Nagyfigyelmeztetés márciusban kezdődik.

Az időpontok már megvannak, de én most még  nem fedhetem fel, ez ugyanis nem lehet szenzációkeltő, de viszont készen kell lennünk!  Ez az áldott olaj,  amit a Szűzanya küld nekünk, olyan készítmény, ami ezen időknek megfelelő. Nekünk látnunk kell előre ezeket a szempontokat. El kell fogadnunk a betegségeket és a mindennapi nehéz helyzeteket, hogy valódi megszentelt életet éljünk annak tudatában, hogy Jézus mindig egészen és teljességgel velünk van és velünk marad. Ismételgessük gyakran „Uram Jézus, Légy velem! Erősíts meg!  Élj bennem!

Gyógyíts meg! Szabadíts meg! Bocsáss meg!” Fatimában kért felszentelés érzését Manduriában nyerjük el az áldott olaj kenetével. Így leszünk Mária harcosai, akik imádkozunk, bizakodunk, elfogadjuk a próféciákat és tökéletesen megvalósítjuk a mindennapokban, hogy erős férfiak, nők, ifjak és gyermekek növekedhessenek, olyanok, akik szenvedélyesen szeretik az életet. Akik nem hajítják ki az ablakon, ami nekik nem tetszik. Akik elvetik a rosszat és kiállják a próbát! Ez azt jelenti, hogy Mária tanúi vagyunk, és ebben az értelemben a Szűzanya győzelmét hirdetjük, ami elérkezik már a világháború előtt!!! Gondviselés-szerű, hogy az ÚRNŐ ezt mondja: ha az „utolsó dogmát” kihirdetik és ez lesz az utolsó! Amikor Laurentin meglátogatott, hosszasan beszélgettünk. Ő azt mondta: „Ezt most nem lehet megtenni!” A Szűzanya viszont ezt kérte és  most elérkezett annak az ideje hogy kihirdessék : 

Mária Társmegváltó, Közbenjáró és Kegyelemközvetítő! Ő azt mondta, 1992-ben Manduriába pontosan a legelső hónapokban :  „Én vagyok Isten közbenjárója!” majd  „A Kegyelem Közvetítője köztetek és Fiam között!” Tehát még  mielőtt meghatározta volna magát az Oltáriszentség Szüzeként, az Örök Kenet Szent Olajának Forrásaként és az Olajfa Áldott Anyjaként, vagyis Isten Fiának Anyjaként, akinek ágai révén a Dávid család Jesse-csírája az egész emberi család újbóli beoltása Jézus diadalmas visszatérésével az Istennel történő végső szerződéskötés és kiengesztelődés megtörténik. Íme ez az  „Áldott Olajfa” nevének természete, míg Mária, a Drága Olajfa, mert tőle születik mindig  Krisztus az Új örökség, az Új Élet, az Új Kereszténység és az Új Jövő!

Ő az Örök csillag Jákob létrája, a Titokzatos Rózsa, aki meghirdeti a paradicsomot a földön és a felszabadult Jeruzsálemet.  Sajnos ez nem így lesz, mivel Jeruzsálemet csapások érik, mégpedig nagyon keserűek. Mondotta, hogy beszélhetnénk és részletesen belemehetnénk Manduria sok üzenetébe, de én szeretnék megállni itt, hogy mindazoknak, akik hallgatnak, elmondjam, ne szomorkodjanak, mert a Szűzanyával semmi sem szomorú.

A Projekt még nem kész, valójában majd új energiát új életerőt kapunk. Az összes frusztrációnk, gondolatunk, beteljesületlen küldetésünk Mária szeplőtelen Szívének győzelméért dolgozik a tökéletes beteljesedésig.

Tehát nemcsak imádkozni kell otthon és felajánlani szenvedéseinket, hanem terjeszteni és közreműködni a Szűzanya üzeneteit, mindenekelőtt  a hiteleseket. Napjaink egyik sebe lesz a sok hamis üzenet, „hogy ne hallgassák meg az igazi üzeneteket”, Jézus azt mondja: „megengedem, hogy az ördög játsszon az emberekkel, mert így nehezebb lesz rátalálni arra a bölcsességre, amit nem fogadtak el. A Szentírásban azt olvassuk, hogy „az Úr a Fáraó szívét megkeményítette”, bizakodjunk abban, hogy ez most nem fog megtörténni! Azok a mai fáraók, akik megakarják akadályozni utunkat meg kell tanulják, hogy van előttük egy nép – igaz, hogy csak kicsiny maradék – akiket a legnagyobb tábornok és nagy harcos Mária vezet. Tehát mindazok a Máriás lelkületűek, akik ezt a keresztény utat követik, azok az igaz katolikusok.

Valamennyiünknek együtt kell hirdetnünk, hogy Jákob-létrája most olyan, mint soha. Az Ég megnyílik, mint akkor és Jézus   visszatér, mert már készen áll az eljövetelre. Ennek a várakozásnak jelei lesznek /amit az ÉG ad/ Oltáriszentségi, Máriás, Napcsodák, sőt fizika  is, mert rengeteg gyógyulás történik, de sajnos sok halál is. ISTEN gyermekeinek bizakodásával haladunk előre és készek vagyunk odaadóan együttműködni a könnyező Szűzanyával minden diktatúra ellen.

Ők ránk kényszerítik a koronavírust, mert az nem véletlenül terjedt el! Csak Jézus tudja, hogy édesanyjának könnyei milyen hatalmas erejűek! Bizonyos, hogy az Atya, amikor megkapja szenvedéseink  felajánlását és azt elfogadja, mi csak Mária könnyeinek hatalmas erejével  együtt vagyunk képesek elindulni és belépni a Király Szívébe. Az Atya pedig ezeknek a könnyeknek az érdemeiért nyitja meg a Kaput, és így vállnak a könnyek egyre inkább üdvösséggé számunkra.

W: Utolsó kérdés, mielőtt elbúcsúznánk. Merre halad a Katolikus Egyház Ferenc pápa pontifikátusa alatt? Továbbá mi a különbség ezen irány és  két elődje által követett között a lelkipásztori, liturgikus és a szexuális erkölcs vonatkozásában?

D: Az Egyház különösen nehéz és összetett  időszakot él át, bizonyos értelemben. Először is emlékeznünk kell arra – hogy őszinte legyek – amit a Szűzanya mondott II. János Pál pápaságáról: Ő lesz a Megszentelés Pápája.

Pápaságát a jóindulatú és komoly segítség jellemezte a munkásosztályt illetően. Ez azonban nem jelenti azt, hogy II. János Pál működését és tanítását kommunistának kellene mondani, sőt, azzal teljeséggel ellentétes volt.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy amikor sok apostoli útja közül Argentínába volt, visszahívta azt a papot, aki néhány évig követte az úgynevezett „felszabadulás teológiáját”. II. János Pál mindig közel volt a néphez, a szegényekhez, a betegekhez és a saját véleményét hirdette az Egyházban. Azt is tudjuk, hogy a laikusok működésével kapcsolatban véleményét nagyban befolyásolta apostolsága. Így Ő egy olyan pápa lett, aki a maga módján ki tudta vetni a hálót az új evangelizáció  érdekében, és másképp alkalmazta az evangéliumot. Áttérve XVI. Benedekre, a Szűzanya Őt úgy határozta meg, hogy Ő az Újjáépítés Pápája. Tudjuk, hogy Ő mindig figyelt a tanítás tökéletes kifejtésére. Ő egy teológus pápa volt, aki mindenütt megerősítette katolikus egyház és más vallások közötti óriási különbségeket. Különösen a zsidó és muzulmán vallásra utalok, a Regensburgi híres beszédére, ahol ezt bizonyította és ezért Őt erősen kritizálták. Amit ezen alkalommal mondott, nem zárja ki azt a tényt, hogy ők testvérink voltak. Törekvése arra irányult, hogy rávilágítson mennyire eltávolodott egymástól a 3 vallás. Különösen a zsidókkal hordozunk közös gyökereket, mivel mi abból a meghívásból, abból a szövetségből indultunk el, amivel Isten akarta az Ő Szövetségét sugallni, de nem felejthetjük el, hogy az új és örök Szövetség Istennel Jézus Krisztusban és az Ő Vérével valósult meg. Mindazonáltal azokkal, akik elutasítják Jézust, ahogy az a muszlimok esetében is történik, ők csak prófétának tartják, egyértelmű és nyilvánvaló, hogy nincs közös elképzelés, mindössze csak olyan párbeszéd marad, teljességgel kizárja a valós integrációt. Benedek pápa tehát azt akarta aláhúzni, hogy nem minden vallás rendelkezik az igazság alakjával. Mi Jézus Krisztusban hiszünk, hisszük, hogy Ő él és igaz  köztünk, Ő nem csak próféta, hanem az Atya küldötte és teljességgel felkent és aki ennek ellenkezőjét vallja az nem keresztény.

Mindenkit, aki hiszi és támogatja a vallási szinkretizmust, szeretném emlékeztetni, hogy minden párbeszédük és működésük a 8 vallási felekezet közötti erőszakos egységért – mivel ezek lényeges belső különbségekkel rendelkeznek – csak összetűzésekhez vezethet. Ez nem jelenti azt, hogy ne kíséreljük meg a párbeszédet és ne keressük a békét. Nem vallhatjuk viszont, hogy a különböző hitek ugyanazon a szinten vannak.

Ami Ferenc pápát illeti, azt mondhatjuk, hogy mostani tanítása nem kevés aggályt vet fel a hagyományt szívükben tisztelő papokban a Legszentebb Szentséggel élő és azt tisztelő laikusokban, valamint a népi áhítathoz ragaszkodókban.

Tudjuk milyen irányt ad Ferenc az Egyháznak, – a talán túl liberális Egyháznak – amelyhez szóló szavai nem a szentségekben és nem a parancsolatokban gyökereznek. Mindez problémákat és súlyos kérdőjeleket vet fel, különösen a nemi és házastársi erkölcs területén. Az utóbbi időkben fokozatosan széttárja a karját és ezzel egy bizonytalan toleranciát terjeszt a homoszexuális világ iránt, ami megdöbbenést vált ki sokak számára, valóságos botrány. El kell mondani, hogy helyes mindenki felé fordulni anélkül, hogy bárkit megítélnénk, mivel csak az Úr ismeri az ember szívét. Ettől kezdve sokan szinte megszentelni vagy bizonyos értelemben ünnepelni akarják a „sokszínűséget”. Liturgikus szempontból  érezzük a szakralitás nyilvánvaló és egyre nagyobb mértékékű csökkenését, ami pusztító hatást eredményez  a katolikus keresztény hagyományban mélyen gyökerező lelkekben. Meg kell jegyeznünk viszont, hogy az apostolok által átadott hagyomány tiszteletbe tartásának semmi köze sincs az úgynevezett tradícionalizmushoz. Ez, mint minden „izmus”-sal végződő kifejezés, bizonyos ésszerűtlenséget okoz, és a vallást egyetlen gondolat határain belül korlátozza, azaz diktatórikus. Az egészséges hagyomány az az iránytű, ami megmutatja a helyes utat és amelyben minden idők Szentjei az Egyházatyák, Egyháztanítók, bölcsen jártak el Isten Akarata szerint az egyház irányításában az évszázadok során, ezer vihar és nehézség között is, melyek jellemezték ezeket az  időket. Szeretném megismételni, hogy nem szabad elítélnünk Ferenc pápát, mivel biztosak vagyunk abban, hogy végül az ÚR meg fogja értetni velünk mit jelent a pápaság. Ha nem értenénk, akkor sem tehetjük, mert biztosan tudom, hogy a Szűzanya ezt egyáltalán nem akarja. Az Úr megtalálja a módját annak, hogy Őt is megmentse, annak ellenére, hogy gondolataival túl messzire ment, destabilizálva az egyházi tanítás egyes tételeit. Emlékezzünk arra, hogy bízunk a SZENTLÉLEKBEN, mert senki sem játszhat vele és nem feledkezhetünk meg arról, hogy a történelem mindig a mi URUNK JÉZUS KRISZTUS kezében van.

Ha Ő a súlyos válságot megengedi ezekben az időkben és azt is, hogy az Egyházon belül háborút folytassanak ellene, akkor ez jele annak, hogy nekünk ragaszkodnunk kell Jézus Szentséges Szívéhez, mert Ő egész biztos ezekből az összetűzésekből jót fog kihozni a jövőben. Tudjuk, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szívének győzelme itt áll a kapuban, és  ez meg fogja mutatni nekünk az Egyház nagyságát is úgy, ahogy ezt a múltban már megjövendölték.

Most szeretnék mindenkit köszönteni és személyesen megölelni, egy hatalmas köszönetet mondani azokért az imákért, amelyekkel értem fordultatok Istenhez. Bátorság! Nagyon erősek lesztek, mert Máriával mindent megnyerhetünk!!!

*INTERJÚ, KIVÉTELESEN, 2020. AUGUSZTUSBAN

Ti potrebbe piacere: