Matka Boża powiedziała do Debory:

“Moja Córką, w odniesieniu na Szczególność i wyjątkowość mojego Dzieła, daje  ci następującą wskazówke, aby to zostało poprawnie zrozumiane. Ty masz tą wyjątkową Koronkę do Nabożeństwa moich Łez następującą odmawiać” (4.3.98)

Początkowa modlitwa na Perełce (a):

Sprawiedliwy, prawdziwy i doskonały Ojcze, przyjmij łaskawie moją pokorną modlitwe przez ofiarę cierpienia Maryi, tej Świętej wśród świętych, która jak w jej ziemskim życiu więc i dzisiaj w niebie u stóp krzyża stoi.

Na dużych Perełkach

O Jezu, Spójrz na Krwawe i Olejne Łzy, Które Ona przelała, i

Która cię na ziemi najbardziej Kochała i teraz w niebie jeszcze piomienniej Cię Kocha.

Na małych Perełkach

O Jezu, wysłuchaj Nasze błagania i prośby przez Krwawe i Olejne Łzy i przez ból Twojej Najświetrzej Matki Który dla nas poświeca

Na Koncu trzy razy na chwale Majswietrzej Trojcy Swietej:

O Jezu, Spójrz na Krwawe i Olejne Łzy, Które Ona przelała, i

Która cię na ziemi najbardziej Kochała.

Kończąca modlitwa przy Medaliku:

O Matko Boża i nasza Matko,

zrób nas przez namaszczenie Twoimi Łzami Twoimi Dziećmi o to

Cię prośimy przez to uroczyste poświecenie

Amen. Amen. Amen.

Dziewico Eucharystii – módl się za nami i za całym Światem

Ti potrebbe piacere: